Διαγνωστικές Εξετάσεις

Πακέτα Προσφορών

Στο κέντρο μας παρέχουμε  σε τακτική βάση, οικονομικά πακέτα προσφορών για πλήρεις ελέγχους.  Τα πακέτα απευθύνονται σε όλες τις ομάδες και τις ηλικίες ενδιαφερομένων και είναι προσαρμοσμένα ώστε να είναι προσιτά από όλους.

Πλήρης Βιοχημικός Έλεγχος

€60
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ / Τ.Κ.Ε. / ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΟΥΡΙΑ / ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ / ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡINH ΟΛΙΚΗ / HDL / LDL
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ / ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
 • SGOT / SGPT / γ-GT
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
 • ΚΑΛΙΟ / ΝΑΤΡΙΟ / ΑΣΒΕΣΤΙΟ
 • ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ / ΦΩΣΦΟΡΟΣ
 • ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ / ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ

Βασικό Check-up

€30
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ / Τ.Κ.Ε.
 • ΣΑΚΧΑΡΟ / ΟΥΡΙΑ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ / ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ / HDL / LDL
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • SGOT / SGPT / γ-GT
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
 • ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
 • ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ

Πλήρες Αιματολογικό Check-up

€80
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ / Τ.Κ.Ε. / ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ / ΟΥΡΙΑ / CRP (ποσοτική)
 • ΣΑΚΧΑΡΟ / ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ / TSH
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ / ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ / HDL / LDL
 • ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ / SGOT / SGPT / γ-GT
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ /
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ / CPK
 • ΚΑΛΙΟ / ΝΑΤΡΙΟ / ΑΣΒΕΣΤΙΟ / ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ / ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ
 • ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ / Β12 / ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

Λιπιδαιμικός Έλεγχος

€10
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
 • HDL / LDL
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
 • ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
 • VLDL

Βασικός Έλεγχος Θυρεοειδούς Αδένα

€30
 • TSH
 • T3
 • Τ4
 • Anti-Tg
 • Anti-TPO

Πλήρης Έλεγχος Θυρεοειδούς Αδένα

€55
 • TSH
 • T3 / Τ4
 • FT3 / FT4
 • Anti-Tg / Anti-TPO
 • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ

Έλεγχος Αναιμίας

€25
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
 • Β12
 • ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ

Έλεγχος Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

€30
 • VDRL
 • HIV Ι - ΙΙ
 • Αυστραλιανό αντιγόνο
 • HCV

Βασικός Καρδιολογικός Έλεγχος

€55
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
 • TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ

Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος

€80
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
 • TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
 • ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

Έλεγχος Προστάτη Αδένα

€35
 • PSA
 • Free PSA
 • RATIO
 • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ - ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Γυναικολογικός Έλεγχος

€70
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ή ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ
 • ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΗΤΡΑΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ή ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ

Έλεγχος Μαστού

€50
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ

Έλεγχος Οστεοπόρωσης

€45
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ / ΦΩΣΦΟΡΟΣ
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 25 (OH)

Παιδικός Έλεγχος

€50
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ / ΣΑΚΧΑΡΟ / ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ / ΟΥΡΙΑ / ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ / HDL / LDL
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ / ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ / ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • SGOT / SGPT / γ - GT / TSH