Διαγνωστικές Εξετάσεις

Πακέτα Προσφορών

Στο κέντρο μας παρέχουμε  σε τακτική βάση, οικονομικά πακέτα εξετάσεων και ειδικές προσφορές για πλήρεις ελέγχους.  Τα πακέτα εξετάσεων απευθύνονται σε όλες τις ομάδες και τις ηλικίες ενδιαφερομένων και είναι προσαρμοσμένα ώστε να είναι προσιτά από όλους.

Μοριακή ανίχνευση με τη μέθοδο RT-PCR για ιό SARS-CoV-2 (COVID-19)

€47
Ταυτοποίηση του ιού SARS-COV-2 με μοριακή μέθοδο RT-PCR, διαπιστευμένη σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.).
Η λήψη γίνεται με ρινοφαρυγγικό επίχρισμα και το αποτέλεσμα δίνεται αργά το βράδυ της ίδιας μέρας.
Θεωρείται αναμφισβήτητα η πλέον ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ μέθοδος.

SARS COV-2 (Covid-19) & διαφοροδιάγνωση ιού της Γρίπης Α/Β

€110
Ταυτόχρονη ανίχνευση του ιού SARS COV-2 και του ιού της γρίπης Α/Β με μοριακή μέθοδο PCR, διαπιστευμένη από τον Ε.Σ.Υ.Δ. Η λήψη που απαιτείται είναι ρινοφαρυγγικό επίχρισμα και το αποτέλεσμα δίνεται την επόμενη μέρα το απόγευμα. Θεωρείται πολύ αξιόπιστη μέθοδος εξέτασης και χρήσιμη λόγω των κοινών συμπτωμάτων που εμφανίζουν οι συγκεκριμένοι ιοί σε πολλές περιπτώσεις ασθενών.
Συνεπώς, έχουμε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε αν ο ασθενής νοσεί από τον νέο κορονοϊό ή από μια κοινή γρίπη, και να προσδιορίσουμε τον τύπο αυτής.

Μοριακή Ανίχνευση (PCR) Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Παθογόνων

€110
Πακέτο 13 εξετάσεων:
Chlamydia trachomatis
Ureaplasma parvum
Trichomonas vaginalis
Mycoplasma genitalium
Mycoplasma hominis
Neisseria gonorrhoeae
Ureaplasma urealyticum
Haemophilus ducreyi
Gardnerella vaginalis
Candida albicans
Treponema pallidum
Herpes virus type I
Herpes virus type II

Ταχεία Ανίχνευση Αντιγόνου (Rapid Test) για ιό SARS-CoV-2 (COVID-19)

€10
Ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου του ιού SARS-COV-2 (rapid test) μέσω ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος.
Πρόκειται για μια γρήγορη μέθοδο ανίχνευσης του ιού, που στοχεύει στη διάγνωση της νόσου, και αφορά πρόσφατη λοίμωξη.
Η μέθοδος θεωρείται πολύ αξιόπιστη.

Ποσοτικός προσδιορισμός αντισωμάτων για ιό SARS-CoV-2 (COVID-19)

€45
Ποσοτικός προσδιορισμός αντισωμάτων IgG και IgM με την κλασική μέθοδο. Το δείγμα που απαιτείται είναι αίμα και τα αποτελέσματα δίνονται το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Σημείωση: Η μέτρηση των αντισωμάτων είναι χρήσιμη τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, όπου ξεκινάει να μειώνεται το ιικό φορτίο στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, και αρχίζουν να αναπτύσσονται τα αντισώματα στο αίμα.

Ταχεία Ανίχνευση Αντισωμάτων (Rapid Test) για ιό SARS-COV-2 (COVID-19)

€20
Ταχεία ανίχνευση των αντισωμάτων IgG και IgM ΕΝΑΝΤΙ του SARS-COV-2 (rapid test) με ανοσοχρωματογραφική μέθοδο.
Το δείγμα είναι αίμα και το αποτέλεσμα δίνεται σε 15 λεπτά.
Σημείωση: Είναι ποιοτικός προσδιορισμός, συνεπώς, θεωρείται λιγότερο αξιόπιστη μέθοδος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες.

Πλήρης Βιοχημικός Έλεγχος

€60
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ / Τ.Κ.Ε. / ΣΑΚΧΑΡΟ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΟΥΡΙΑ / ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ / ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡINH ΟΛΙΚΗ / HDL / LDL
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ / ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
 • SGOT / SGPT / γ-GT
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
 • ΚΑΛΙΟ / ΝΑΤΡΙΟ / ΑΣΒΕΣΤΙΟ
 • ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ / ΦΩΣΦΟΡΟΣ
 • ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ / ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ

Βασικό Check-up

€30
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ / Τ.Κ.Ε.
 • ΣΑΚΧΑΡΟ / ΟΥΡΙΑ
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ / ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ / HDL / LDL
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • SGOT / SGPT / γ-GT
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
 • ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
 • ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ

Πλήρες Αιματολογικό Check-up

€80
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ / Τ.Κ.Ε. / ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ / ΟΥΡΙΑ / CRP (ποσοτική)
 • ΣΑΚΧΑΡΟ / ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ / TSH
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ / ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ / HDL / LDL
 • ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ / SGOT / SGPT / γ-GT
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ /
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ / CPK
 • ΚΑΛΙΟ / ΝΑΤΡΙΟ / ΑΣΒΕΣΤΙΟ / ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 • ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ / ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ
 • ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ / Β12 / ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

Λιπιδαιμικός Έλεγχος

€10
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
 • HDL / LDL
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
 • ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
 • VLDL

Βασικός Έλεγχος Θυρεοειδούς Αδένα

€30
 • TSH
 • T3
 • Τ4
 • Anti-Tg
 • Anti-TPO

Πλήρης Έλεγχος Θυρεοειδούς Αδένα

€55
 • TSH
 • T3 / Τ4
 • FT3 / FT4
 • Anti-Tg / Anti-TPO
 • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ

Έλεγχος Αναιμίας

€25
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
 • Β12
 • ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ

Έλεγχος Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

€30
 • VDRL
 • HIV Ι - ΙΙ
 • Αυστραλιανό αντιγόνο
 • HCV

Βασικός Καρδιολογικός Έλεγχος

€55
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
 • TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ

Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος

€80
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
 • TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
 • ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

Έλεγχος Προστάτη Αδένα

€35
 • PSA
 • Free PSA
 • RATIO
 • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ - ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Γυναικολογικός Έλεγχος

€70
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ή ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ
 • ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΗΤΡΑΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ή ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ

Έλεγχος Μαστού

€60
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ

Έλεγχος Οστεοπόρωσης

€45
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ / ΦΩΣΦΟΡΟΣ
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 25 (OH)

Παιδικός Έλεγχος

€50
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ / ΣΑΚΧΑΡΟ / ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ / ΟΥΡΙΑ / ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ / HDL / LDL
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ / ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ / ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
 • SGOT / SGPT / γ - GT / TSH