Η μαγνητική τομογραφία είναι κρίσιμης σημασίας σε μια διαγνωστική εξέταση.  Γι’ αυτό, είναι απαραίτητη η χρήση μηχανημάτων τεχνολογίας αιχμής. Στην Απεικονιστική Χαλάτση διαθέτουμε δύο μαγνητικούς τομογράφους τεχνολογίας αιχμής: Τον τομογράφο Magnetom Lumina 3 Tesla (Siemens) και τον τομογράφο Magnetom Aera 1,5 Tesla της (Siemens).  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων τομογράφων εξασφαλίζουν εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης απεικόνιση και μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια, μειώνοντας τον χρόνο εξέτασης και επιτρέποντας μεγαλύτερη άνεση (μειώνεται ή εξαλείφεται εντελώς το αίσθημα κλειστοφοβίας), χάρη στη μεγάλη τους διάμετρο. Τα μηχανήματα αυτά καλύπτουν όλες τις ανάγκες στη διαγνωστική μαγνητική τομογραφία ολοκλήρου του σώματος καθώς και τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων, όπως μαγνητική αγγειογραφία, μαγνητική τομογραφία μαστών, πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη, φασματοσκοπία κλπ.

Η Η Απεικονιστική Χαλάτση είναι μια πρότυπη διαγνωστική μονάδα (πιστοποίηση ISO 9001), εξοπλισμένη με μηχανήματα τελευταίας γενιάς, που διευκολύνουν τον εξεταζόμενο και εξασφαλίζουν υψηλή διαγνωστική ακρίβεια. Η μονάδα μας διαθέτει επίσης πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο και εξειδικευμένο προσωπικό, παρέχοντας στους εξεταζόμενους και τη δυνατότητα μετακίνησης από και προς τους χώρους μας.