Οι καρωτίδες είναι οι δύο κύριες αρτηρίες στον λαιμό, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τη μεταφορά του αίματος προς τον εγκέφαλο. Οι αρτηρίες αυτές μπορούν να προσβληθούν από αθηροσκλήρωση (δημιουργία αθηρωματικών πλακών στο τοίχωμά τους). Αποτέλεσμα της αθηροσκλήρωσης είναι το στένεμα της αρτηρίας και πιθανότατα η πλήρης απόφραξή της.

Μαγνητική τομογραφία καρωτίδων

Η αθηρωματική νόσος μπορεί να παρατηρηθεί με οποιαδήποτε απεικονιστική τεχνική (αγγειογραφία, μαγνητική ή αξονική τομογραφία, υπερηχογράφημα). Όμως, με τη μαγνητική απεικόνιση και τη χρήση του μαγνητικού τομογράφου Siemens Aera 1.5 T Wide Bore, που διαθέτει η μονάδα μας, η απεικόνιση αυτή μπορεί να είναι εξαιρετικά ακριβής και να εντοπίζει στένωση ακόμη και μικρότερη του 10%.