Η μαγνητική μαστογραφία είναι μία νέα απεικονιστική εξέταση για τη διάγνωση των παθήσεων του μαστού. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου ο γιατρός χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες από αυτές που μπορούν να παρέχουν η μαστογραφία και ο υπέρηχος μαστού.

Η μαγνητική μαστογραφία μάς βοηθά:

 • στην ανίχνευση διηθητικού καρκινώματος σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς

 • στη διάγνωση τοπικής υποτροπής ή νέας νόσου

 • στη διάκριση της νέας νόσου από μετεγχειρητική ουλή

 • στην προεγχειρητική σταδιοποίηση της νόσου ώστε να αποκλειστεί τυχόν πολυεστιακή ή πολυκεντρική νόσος

Ενδείξεις για τη διεξαγωγή μαγνητικής μαστογραφίας

Η μαγνητική μαστογραφία συνιστάται συμπληρωματικά της μαστογραφίας σε γυναίκες που:

 1. είναι φορείς των γονιδίων BRCA1 και BRCA2. (Οι γυναίκες που φέρουν τα γονίδια αυτά έχουν αυξημένο κίνδυνο κατά 15 – 20% να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής τους.)

 2. έχουν εμφανίσει λοβιακό καρκίνωμα ή άτυπη λοβιακή υπερπλασία

 3. έχουν άτυπη υπερπλασία των πόρων

 4. έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη κάποιου αδιευκρίνιστου ογκιδίου μαστού, και πρέπει να αποφασιστεί αν χρειάζεται βιοψία ή απλή παρακολούθηση

 5. έχουν ατομικό ιστορικό καρκίνου του μαστού

 6. έχουν προχωρήσει σε πλαστική, η οποία περιλαμβάνει ενθέματα σιλικόνης

 7. υπάρχει εκτίμηση ότι ενδεχομένως να υπάρχουν όγκοι σε περιοχή κοντά στο θωρακικό τοίχωμα

 8. που οι μαστοί τους στην εξέταση της μαστογραφίας εμφανίζονται να έχουν ανομοιογενή υφή

 9. κάνουν προεγχειρητική χημειοθεραπεία και πρέπει να προσδιοριστεί η ανταπόκριση σε αυτή

Ασφάλεια εξέτασης

Η μαγνητική μαστογραφία είναι μία αρκετά ασφαλής και αποτελεσματική εξέταση. Για τη διεξαγωγή της δεν χρησιμοποιείται ιονίζουσα ακτινοβολία, κατά συνέπεια είναι ασφαλής για όλες τις ηλικίες. Στη συγκεκριμένη εξέταση μπορούν να υποβληθούν ακόμη και εγκυμονούσες, αν και συνήθως αποφεύγεται για τις εγκύους (ειδικά το πρώτο τρίμηνο), για τις γυναίκες που λαμβάνουν ορμονική θεραπεία υποκατάστασης, και για όσες γυναίκες θηλάζουν.