Η μαγνητική αγγειογραφία είναι μία εξέταση για την απεικόνιση των αγγείων του εγκεφάλου, της καρδιάς, της πυέλου, των νεφρών, των πνευμόνων και ολόκληρου του σώματος.

Είναι μία ανώδυνη και μη επεμβατική μέθοδος, που προσφέρει υψηλής ανάλυσης απεικονίσεις των αγγείων. Η απεικόνιση γίνεται είτε με τη χρήση σκιαγραφικής ουσίας – η οποία χορηγείται ενδοφλέβια στον εξεταζόμενο – είχε χωρίς.

Στην Απεικονιστική Χαλάτση διαθέτουμε τον πιο σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο (Siemens Aera 1.5 T Wide Bore) που υπάρχει στη χώρα μας στην κατηγορία του και παγκοσμίως (υπερσύγχρονο λογισμικό και μέγιστος αριθμός καναλιών), ο οποίος εξασφαλίζει εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης απεικόνιση και μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια, μειώνοντας τον χρόνο εξέτασης και επιτρέποντας μεγαλύτερη άνεση, χάρη στη μεγάλη του διάμετρο.

Μαγνητική αγγειογραφία μεγάλων αγγείων και κάτω άκρων

Τα μεγάλα αγγεία του θώρακα (αορτή και πνευμονικά αγγεία) και της κοιλιακής χώρας (κοιλιακή αορτή, λαγόνιες αρτηρίες) βρίσκονται μεταξύ των πνευμόνων και των οργάνων της κοιλιακής χώρας και είναι τα κυριότερα αγγεία του ανθρωπίνου σώματος.

Η μαγνητική αγγειογραφία μπορεί να μας προσφέρει υψηλής ανάλυσης απεικονίσεις των μεγάλων αγγείων του θώρακα και της κοιλιακής χώρας όπως και των κάτω άκρων δίνοντας την δυνατότητα να απεικονιστούν βλάβες των αγγείων (ανεύρυσμα, αποφράξεις κλπ.).