Το holter ρυθμού (ή καταγραφέας ρυθμού) είναι μία φορητή ηλεκτρονική συσκευή, η οποία καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Χρησιμοποιείται για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του καρδιακού ρυθμού του ασθενούς για μεγάλα χρονικά διαστήματα – τουλάχιστον 24 ωρών. Υπάρχουν holter ρυθμού 24 ωρών, 48 ωρών ή 72 ωρών.

Υπάρχουν και holter που καταγράφουν το ηλεκτροκαρδιογράφημα του ασθενούς σε συνθήκες καθημερινής δραστηριότητας, για αρκετές ημέρες. Υπάρχουν και εμφυτεύσιμα holter, τα οποία εμφυτεύονται κάτω από το δέρμα του ασθενούς για διάστημα πολλών μηνών, όταν απαιτείται η παρακολούθηση για αντίστοιχα διαστήματα.

Πρόκειται για συσκευή μικρού μεγέθους, με μπαταρία και καλώδια (έως 10) τα οποία προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιοχές του θώρακα με τη βοήθεια των patches (αυτοκόλλητα). Επινοήθηκε από τον Αμερικανό φυσικό Norman J. Holter το 1949, κι έκτοτε αποτελεί βασικό ιατρικό σύμμαχο για την καταγραφή και διάγνωση διαφόρων καρδιολογικών αρρυθμιών.

Πότε απαιτείται η εξέταση με holter ρυθμού;

Οι αρρυθμίες είναι μια ομάδα διαφορετικών διαταραχών του ρυθμού της καρδιάς – από απλές εκτακτοσυστολικές αρρυθμίες έως μια σοβαρή σύμπλοκη αρρυθμία. Προκειμένου να γίνει διάγνωση της αρρυθμίας και προσδιορισμός του είδους αυτής, πρέπει η αρρυθμία να καταγραφεί σε χαρτί τη στιγμή που συμβαίνει.

Συνεπώς, εάν ο ασθενής παρουσιάζει ταχυκαρδίες, προλιποθυμικά ή λιποθυμικά επεισόδια, ο γιατρός πιθανόν να ζητήσει ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Επειδή πολύ συχνά τα συμπτώματα αρρυθμίας είναι μικρής διάρκειας, ενδέχεται να μην καταγραφεί κάτι κατά τη διάρκεια ενός απλού καρδιογραφήματος. Γι’ αυτό, συχνά κρίνεται απαραίτητο ο ασθενής να φορέσει ένα holter ρυθμού, το οποίο, επί της ουσίας, θα δώσει στον γιατρό ένα συνεχές 24ωρο ή 48ωρο ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Τα συμπτώματα που προμηνύουν ότι πρέπει να γίνει εξέταση με Holter ρυθμού προκειμένου να έχουμε διάγνωση αρρυθμιών, είναι:

  1. Εμφάνιση αισθήματος παλμών (έντονο χτύπο στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα)

  2. Αίσθημα φτερουγίσματος

  3. Ζάλη

  4. Ατονία

  5. Λιποθυμικό επεισόδιο

  6. Αίσθημα αφανισμού

Επιπλέον, η χρήση του holter επιβάλλεται σε περιπτώσεις ασθενών που έχουν περάσει έμφραγμα του μυοκαρδίου, σε περιπτώσεις όπου διερευνάται η πιθανότητα στεφανιαίας νόσου, και στη διερεύνηση πιθανών εγκεφαλικών επεισοδίων.