Το holter πιέσεως είναι μία φορητή ηλεκτρονική συσκευή, η οποία καταγράφει αυτόματα την αρτηριακή πίεση και τις διακυμάνσεις της για ένα 24ωρο. Η συσκευή είναι μικρού μεγέθους, τοποθετείται στη ζώνη του ασθενούς, και συνδέεται με ένα περιβραχιόνιο σαν απλό πιεσόμετρο.

Ο γιατρός ρυθμίζει τα διαστήματα κατά τα οποία θα γίνονται οι μετρήσεις, αλλά μπορεί να το κάνει και ο ίδιος ο ασθενής, σε συνεννόηση με τον ιατρό.

Πότε συνιστάται η εξέταση;

Το holter πιέσεως είναι μία έγκυρη εξέταση που δίνει στον καρδιολόγο σαφή εικόνα για τις διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια ενός πλήρους 24ώρου. Ο γιατρός σας θα σας συστήσει να κάνετε την εξέταση εάν θελήσει να διερευνήσει ή υποπτεύεται:

  • Συγκαλυμμένη υπέρταση (masked hypertension). Πρόκειται για αυξημένες τιμές πίεσης κατά τα διαστήματα που δεν πραγματοποιείται μέτρηση

  • Υπέρταση της άσπρης μπλούζας (white coat hypertension). Πολλές φορές οι ασθενείς αισθάνονται νευρικότητα και άγχος κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής εξέτασης, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν υψηλές τιμές αρτηριακής πίεσης

  • Ορθοστατική υπόταση

  • Προεκλαμψία (αφορά εγκύους)

  • Λιποθυμικά επεισόδια

  • Μεταβαλλόμενη αρτηριακή πίεση

Αποτελέσματα

Εφόσον παρέλθει το 24ωρο όπου ασθενής έφερε επάνω του το μηχάνημα, ο γιατρός το παραλαμβάνει και το συνδέει με ηλεκτρονικό υπολογισμό. Με τη χρήση ειδικού λογισμικού παραλαμβάνει τα αποτελέσματα, τα αναλύει και καταλήγει σε διάγνωση.

Πρόκειται για έναν πολύ αποτελεσματικό, γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο καθορισμού της πίεσης, ο οποίος είναι εντελώς ανώδυνος και ακίνδυνος.