Στη διαγνωστική μονάδα «Απεικονιστική Χαλάτση» διενεργούνται βιοψίες και παρακεντήσεις σε τέσσερα διαφορετικά όργανα από τις αντίστοιχες ειδικότητες γιατρών. Το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό της μονάδας μας καταβάλλει προσπάθεια για να διασφαλίζεται βέλτιστη ποιότητα υπηρεσιών και έγκυρο διαγνωστικό αποτέλεσμα, γεγονός το οποίο κατατάσσει την «Απεικονιστική Χαλάτση Α.Ε.» στα εγκυρότερα διαγνωστικά κέντρα της χώρας.

Η Απεικονιστική Χαλάτση είναι μια πρότυπη διαγνωστική μονάδα (πιστοποίηση ISO 9001), εξοπλισμένη με μηχανήματα τελευταίας γενιάς, που διευκολύνουν τον εξεταζόμενο και εξασφαλίζουν υψηλή διαγνωστική ακρίβεια. Η μονάδα μας διαθέτει επίσης πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο και εξειδικευμένο προσωπικό, παρέχοντας στους εξεταζόμενους και τη δυνατότητα μετακίνησης από και προς τους χώρους μας.