Το τμήμα αξονικής τομογραφίας διαθέτει τελευταίας γενιάς πολυτομικό τομογράφο 64 τομών (AQUILION 64 του οίκου TOSHIBA MEDICAL), ο οποίος μειώνει τον χρόνο εξέτασης και την ακτινοβολία κατά 80%, εξασφαλίζοντας απεικόνιση υψηλής ανάλυσης και μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια. Πρόκειται για ένα από τα ανώτερα μηχανήματα αξονικής τομογραφίας που διατίθενται στην ελληνική αγορά και παγκοσμίως (best seller), το οποίο ανασυνθέτει τις εικόνες σε όλα τα επίπεδα, παρέχοντας τη δυνατότητα δισδιάστατων και τρισδιάστατων απεικονίσεων. Ο συγκεκριμένος πολυτομικός τομογράφος καλύπτει όλο το φάσμα των εξετάσεων αξονικής τομογραφίας καθώς και ειδικές εξετάσεις, όπως αξονική αγγειογραφία, αξονική κολονοσκόπηση, αξονική στεφανιαίων αγγείων, τρισδιάστατη απεικόνιση κ.λπ. Στη μονάδα μας διενεργούνται αποκλειστικά οι παρακάτω εξετάσεις.

Η Απεικονιστική Χαλάτση είναι μια πρότυπη διαγνωστική μονάδα, εξοπλισμένη με μηχανήματα τελευταίας γενιάς, που διευκολύνουν τον εξεταζόμενο και εξασφαλίζουν υψηλή διαγνωστική ακρίβεια. Η μονάδα μας διαθέτει επίσης πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο και εξειδικευμένο προσωπικό, παρέχοντας στους εξεταζόμενους και τη δυνατότητα μετακίνησης από και προς τους χώρους μας.