Στη διαγνωστική μονάδα Απεικονιστική Χαλάτση απασχολούνται 10 καταρτισμένοι και έμπειροι γιατροί που ειδικεύονται στην ακτινολογία, την καρδιολογία και τη βιοπαθολογία.
  • από
  • 08/11/2018
  • 0

Έμπειρο Ιατρικό Προσωπικό

Στη μονάδα μας απασχολείται μεγάλη ομάδα ειδικών γιατρών, που είναι άριστοι γνώστες του αντικειμένου τους και μεριμνούν με προσωπικό ενδιαφέρον για τον ασθενή, ενώ διατηρούμε επίσης και εξωτερική συνεργασία με πληθώρα ειδικοτήτων, οι οποίοι μας εμπιστεύονται για τις εξετάσεις των ασθενών τους.