Στη διαγνωστική μονάδα Απεικονιστική Χαλάτση απασχολούνται 10 καταρτισμένοι και έμπειροι γιατροί που ειδικεύονται στην ακτινολογία, την καρδιολογία και τη βιοπαθολογία.
  • από
  • 16/09/2017
  • 0

Οι γιατροί μας μπορούν να αξιολογήσουν και να σας εξηγήσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας την ώρα που θα τα παραλαμβάνετε ή τηλεφωνικά. Όμως, την ευθύνη για τη συνολική αξιολόγησή τους και για τη θεραπεία που μπορεί να χρειαστείτε, έχει ο προσωπικός σας ιατρός, εκείνος που σας παρακολουθεί και έχει την πλήρη ιατρική εικόνα για τη δική σας ατομική περίπτωση.