• από
  • 16/09/2017
  • 0

✅Αυτοπροσώπως, σε έντυπη μορφή, εκτυπωμένα από το εργαστήριο.
✅Ηλεκτρονικά μέσω e-mail, το οποίο μπορεί να σταλεί σε εσάς και να κοινοποιηθεί στον γιατρό σας απευθείας.
✅Ταχυδρομικά, με courier, με οικονομική επιβάρυνση του παραλήπτη.