• από
  • 16/09/2017
  • 0

Ναι, βεβαίως. Η μονάδα μας είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ (ΠΕΔΥ), καθώς και με άλλα ταμεία όπως: ΤΑΠΕΠΑ (εκτελωνιστών), ΥΕΘΑ (ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ και το Λιμενικό).