• από
  • 16/09/2017
  • 0

Στην Απεικονιστική Χαλάτση, μπορείτε να έρθετε χωρίς ραντεβού για:

➡ενημέρωση

➡ψηφιακές ακτινογραφίες

➡πανοραμική ακτινογραφία

➡ κεφαλομετρική ακτινογραφία

➡ αιμοληψία (06:30-19:30 καθημερινές και 7:30-11:30 τα Σάββατα)