• από
  • 16/09/2017
  • 0

Ραντεβού απαιτείται για:

✅Υπέρηχο triplex
✅Αξονική τομογραφία
✅Μαγνητική τομογραφία
✅Μέτρηση οστικής πυκνότητας
✅ Σπερμοδιάγραμμα