Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη είναι μία από τις πιο σημαντικές διαγνωστικές εξετάσεις προκειμένου να διαγνώσουμε, να σταδιοποιήσουμε και να παρακολουθούμε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη. Πρόκειται για μια μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια το νεόπλασμα και βοηθάει σημαντικά στον σχεδιασμό της θεραπείας. Πολλές φορές, η πολυπαραμετρική τομογραφία μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή της βιοψίας προστάτη. Αλλά και στις περιπτώσεις που απαιτείται βιοψία, εφόσον έχει προηγηθεί η τομογραφία, αυτή γίνεται σε μία συγκεκριμένη περιοχή, και δεν λαμβάνονται τυχαία δείγματα από όλο τον αδένα.

Πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία

Το τμήμα μαγνητικής τομογραφίας του Κέντρου μας διαθέτει τον πιο σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο, ο οποίος εξασφαλίζει εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης απεικόνιση και μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια, μειώνοντας τον χρόνο εξέτασης και επιτρέποντας μεγαλύτερη άνεση, χάρη στη μεγάλη του διάμετρο. Πρόκειται για μηχάνημα τεχνολογίας αιχμής (Magnetom Aera 1,5 Tesla της SIEMENS) με μεγάλο αριθμό καναλιών, που καλύπτει όλες τις ανάγκες στη διαγνωστική μαγνητική τομογραφία.

Χάρη στις εικόνες υψηλής ευκρίνειας που μας δίνει ο μαγνητικός τομογράφος, συνδυασμένες με την εμπειρία και την τεχνογνωσία των ειδικών μας, μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια να:

  • Ανιχνεύσουμε τον καρκίνο του προστάτη
  • Χαρτογραφήσουμε τα νεοπλάσματα
  • Σταδιοποιήσουμε τη νόσο
  • Σχεδιάσουμε την ακτινοθεραπεία και την τοπική χειρουργική αντιμετώπιση
  • Πραγματοποιήσουμε ριζική προστατεκτομή
  • Παρακολουθήσουμε τυχόν αλλοιώσεις και διαφοροποιήσεις του όγκου
  • Αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας
  • Προτείνουμε τυχόν συμπληρωματικές εξετάσεις
  • Καθοδηγήσουμε στην διεξαγωγή της βιοψίας

Πόσο ακριβής είναι η εξέταση;

Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη είναι μία πάρα πολύ χρήσιμη και αξιόπιστη εξέταση. Μπορεί να εντοπίζει τον καρκίνο σε ποσοστά που ξεπερνούν το 80%, και μπορεί να ξεπερνά και το 90% όταν έχουμε συνδυασμό έμπειρου και ικανού ακτινοδιαγνώστη και σύγχρονου μαγνητικού τομογράφου.

Στις περιπτώσεις που ο καρκίνος δεν εντοπίζεται από την τομογραφία, τότε απαιτείται να γίνει και βιοψία για να αποκλειστεί οριστικά. Ιδανικά, η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία πρέπει να προηγείται κάθε βιοψίας.