Απεικονιστικό τμήμα

contact

Επικοινωνήστε με την Γραμματεία του κέντρου μας για σας ενημερώσει για την προετοιμασία εξετάσεων,

όπως το βαριούχο γεύμα, την εντερόκλιση, τον βαριούχο υποκλισμό, την εικονική κολονοσκόπιση

ή για βιοψίες-παρακεντήσεις.