Συμβάσεις με ταμεία

simvasis-2 Το Εργαστήριό μας, από την έναρξη της πολυετούς λειτουργίας του, διατηρεί συμβάσεις σχεδόν με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία – ιδιωτικές ασφάλειες, καλύπτοντας ως επί το πλείστον, τόσο τις εργαστηριακές – μικροβιολογικές εξετάσεις όσο και τις παρακλινικές και ειδικές εξετάσεις.

Εκτελούνται εξετάσεις με:

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Συμπεριλαμβάνονται τα πρώην ταμεία ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΘΗΝΩΝ, ΟΓΑ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΤΑΜΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (εκτός του ταμείου της Εθνικής Τράπεζας)

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

 Υ.Ε.Ν. (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας)

 Τ.Α.Π.Ε.Π.Α (Ταμείο Υγείας Εκτελωνιστών)

 

 INTERAMERICAN

1.Ασφαλισμένοι με το πρόγραμμα MEDISYSTEM εξυπηρετούνται για όλες τις εξετάσεις που πραγματοποιεί το Κέντρο μας (σύμφωνα με ειδικό προσυμφωνημένο κατάλογο εξετάσεων που εκδίδει η INTERAMERICAN).

2. Πραγματοποίηση του ετήσιου ιατρικού Check-up για όλα τα ασφαλιστικά  προγράμματα που καλύπτει η INTERAMERICAN.

 

ALPHALIFE

ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΥ CLUB

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ