Ποιοί Είμαστε

     waiting-3              

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ λειτουργεί στην οδό Καραΐσκου 114-116 από το 1996.

Κύριος στόχος του Διαγνωστικού Κέντρου είναι η άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση του εξεταζομένου, με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.Το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό δίνει έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην επίλυση του προβλήματος του ασθενή και φροντίζει για την επίλυσή του.

Το ιατρικό προσωπικό είναι άρτια καταρτισμένο επιστημονικά, με εμπειρία στην νέα τεχνολογία, ενημερώνεται συνεχώς για τις σύγχρονες εξελίξεις της ειδικότητάς του, ενώ το παραϊατρικό προσωπικό είναι εκπαιδευμένο ώστε να δημιουργεί τις συνθήκες για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

 Ο εξοπλισμός του Διαγνωστικού μας κέντρου απαρτίζεται από υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίων εταιριών στον χώρο, τα οποία εξασφαλίζουν διαγνωστική αξιοπιστία.    

Το κέντρο είναι πιστοποιημένο με ISO 9000-2008, το οποίο πιστοποιεί την ομαλή και σωστή λειτουργία του. Τα μηχανήματα υποβάλονται σε συνεχείς ελέγχους από εξειδικευμένο προσωπικό για την διασφάλιση της ποιότητας. Επιπλέον το Βιοπαθολογικό μας τμήμα υποβάλεται σε εσωτερικούς ελέγχους καθημερινά, αλλά και εξωτερικούς σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες λειτουργίας των μικροβιολογικών εργαστηρίων.