Ευκαιρίες Καριέρας

interview
Αν θέλετε μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση:

  Απεικονιστική ΧΑΛΑΤΣΗ Α.Ε.
  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
  ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 114 - 116,  185 35, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
  Fax: 210 4297828-9   
  e-mail: secretary@halatsis.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική διαχείρισης των βιογραφικών, πατήστε εδώ