Βιοπαθολογικό Τμήμα

viopathologko-1

Το βιοπαθολογικό εργαστήριο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών εξετάσεων και εστιάζει με σχολαστικότητα ώστε να τηρείται αυστηρό πρωτόκολλο εξετάσεων όπως αυτό ορίζεται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Ξεκινά από την σωστή προετοιμασία του εξεταζομένου, την ορθή λήψη του δείγματος έως την εκτύπωση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. Σε συνδυασμό δε, με την εισαγωγή της μηχανογράφησης εξασφαλίζεται η ταχύτητα (αυθημερόν απάντηση για τις εξετάσεις ρουτίνας και όσο το δυνατό συντομότερη απάντηση στις υπόλοιπες εξετάσεις όπου αυτό είναι δυνατό) και η αξιοπιστία σε κάθε στάδιο της εξέτασης. Το τμήμα είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα δοκιμασμένα και αναγνωρισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως:

 

viopathologko-2

→ Αιματολογικός αναλυτής ΧΤ 1800i  της SYSMEX

→ Αναλυτής πήξης της SIEMENS

→ Μεικτός  βιοχημικός-ανοσολογικός αναλυτής COBAS 6000 της ROCHE

Οι αναλυτές καθώς και ο υπόλοιπος υλικοτεχνικός εξοπλισμός ελέγχονται ανά τακτά και προκαθορισμένα διαστήματα ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία τους, ενώ στο κομμάτι του ποιοτικού ελέγχου δεν γίνεται καμιά παραχώρηση.

Ειδικότερα στον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο γίνεται καθημερινή χρήση ορών ελέγχου καθώς και χρήση των ορών βαθμονόμησης της καμπύλης των εξετάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται είναι υψηλών προδιαγραφών, ο χειρισμός και η φύλαξη τους γίνεται πάντα σύμφωνα με τις εσώκλειστες οδηγίες του κατασκευαστή ενώ ημερομηνίες λήξης και συντήρησης τους τηρούνται απαρέγκλιτα.

Παράλληλα το εργαστήριο μας είναι πιστοποιημένο με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και συμμετέχει στο εθνικό σύστημα αξιολόγησης ποιότητας (ΕΣΕΑΠ) εδώ και επτά έτη κατέχοντας με συνέπεια και μεθοδικότητα μια άκρως ικανοποιητική θέση πανελληνίως. Το εργαστήριο στελεχώνεται με έμπειρους ιατρούς, τεχνολόγους και παρασκευαστές-αιμολήπτες υψηλού επιστημονικού επιπέδου, καταρτισμένους πάνω στο αντικείμενο εργασίας τους προσηλωμένους στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας.

Το εργαστήριο υποδιαιρείται στα ακόλουθα τμήματα:

1)    Αιματολογικό – Εξετάσεις πήξεως

2)    Βιοχημικό

3)    Ορμονολογικό

4)    Ανοσολογικό

5)    Μικροβιολογικό (καλλιέργειες όλων των βιολογικών υγρών)

6)    Ηλεκτροφορήσεις

7)    Επίπεδα φαρμάκων – Ναρκωτικές ουσίες

8)    Ορολογικό

9)    Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου

10)  Νεοπλασματικοί δείκτες

11)  Αλλεργιογόνα

12)  Κυτταρολογικό (Τεστ-PAP, πτυέλων, ούρων, εκκρίματος μαστού κλπ)

13)   Ιολογικό (Ηπατίτιδες, λοιμώδης μονοπυρήνωση, ερπητοιοί, ερυθρά)

Επιπλέον το κέντρο μας συνεργάζεται και επίσημα με κλινικό διαγνωστικό εργαστήριο μοριακής βιολογίας και κυτταρογεννετικής, στο οποίο διενεργούνται εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις για κληρονομούμενα νοσήματα και άλλες βλάβες του γενετικού υλικού. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν:

→ Καρκίνος μαστού (ΒRCA1, BRCA2)

→ Kαρκίνος προστάτου (PCA3)

→ Καρκίνος εντέρου

→ Έλεγχος θρομβοφιλίας

→ Καρυότυπος

→ Κυστική ίνωση

→ Ανίχνευση ιών (ηπατίτιδων, CMV, EBV, HPV, HSV, Ερυθράς κλπ)

→ Τεστ πατρότητας