Αξονική Κολονοσκόπηση

colonΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΟΝΙΚΗ (ΕΙΚΟΝΙΚΗ) ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ?

Η εικονική κολονοσκόπηση μέσω αξονικού τομογράφου άρχισε να χρησιμοποιείται από τα μέσα τις δεκαετίας του 1990, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτοι ογκομετρικοί αξονικοί τομογράφοι (spiral ct). Η δυνατότητα λήψης ογκομετρικού πεδίου από τον αξονικό έφερε την επανάσταση στον τομέα της τρισδιάστατης απεικόνισης και ως εκ τούτου κατέστη δυνατή η απεικόνιση και του εντέρου σε τρισδιάστατη ανασύνθεση.

Με την έλευση των πολυτομικών τομογράφων η τρισδιάστατη απεικόνιση έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα και με την τελειοποίηση της τεχνολογίας της τρισδιάστατης ανασύνθεσης σήμερα η εικονική κολονοσκόπηση αποτελεί μια αξιόπιστη μέθοδο για την διάγνωση της παθολογίας του παχέος εντέρου.

Βέβαια επειδή η μέθοδος δεν είναι ενδοσκοπική αλλά αποτέλεσμα ανασύνθεσης από τον αξονικό τομογράφο υπάρχουν περιορισμοί στην χρήση της μεθόδου ωστόσο η πιστότητα της μεθόδου είναι αρκετά υψηλή και την καθιστά πλέον ένα επιπλέον όπλο για την διάγνωση της παθολογίας του εντέρου.

Προσοχή η μέθοδος δεν υποκαθιστά την κλασσική ενδοσκοπική μελέτη του εντέρου που παραμένει η πιο ακριβής αλλά και η μέθοδος εκλογής αλλά μπορεί συμπληρωματικά να δώσει σημαντικά διαγνωστικά στοιχεία στον θεράποντα ιατρό. Επίσης λόγω της ηπιότερης δοκιμασίας του ασθενούς είναι εξέταση εκλογής σε ασθενείς με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα ή σε ασθενείς που η ενδοσκοπική προσέγγιση του εντέρου δεν είναι δυνατή λόγω της μορφολογίας του.

Πως πραγματοποιείται

Η εξέταση απαιτεί προετοιμασία καθαρισμού του εντέρου με υπακτικό και γίνεται σχετικά απλά στο χώρο του αξονικού τομογράφου με τοποθέτηση ενδοπρωκτικού καθετήρα και εμφύσηση αέρα μέσω αυτού (περίπου 2 λίτρα). Έτσι πετυχαίνουμε την διάνοιξη των τοιχωμάτων του εντέρου και έπειτα σαρώνουμε την περιοχή της κοιλιάς με τον αξονικό τομογράφο σε ύπτια και πρηνή θέση όπως σε μια απλή αξονική τομογραφία κοιλίας. Τα δεδομένα από τις σαρώσεις προωθούνται σε ένα σύστημα ψηφιακής τρισδιάστατης ανασύνθεσης όπου με εξειδικευμένα υπολογιστικά προγράμματα πραγματοποιείται η ανασύνθεση και η επεξεργασία της εξέτασης με εικόνες και τρόπο παρόμοιο με την κλασσική ενδοσκοπική μέθοδο. Εκεί πραγματοποιείται η μελέτη και η διάγνωση της εξέτασης.