Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας

Αναίμακτη Στεφανιογραφία

Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας

Αξονική Κολονοσκόπηση

Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας

Αξονική Αγγειογραφία

Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας

Τρισδιάστατη απεικόνιση οστών

Τμήμα Υπερηχοτομογραφίας

Τρισδιάστατος Υπέρηχος Εμβρύου

Τμήμα Υπερηχοτομογραφίας

Τρισδιάστατος Υπέρηχος Εμβρύου

Τμήμα Υπερηχοτομογραφίας

Ελαστογραφία

Τμήμα Υπερηχοτομογραφίας

Color Doppler Αγγείων

Τμήμα Ακτινοδιάγνωσης

Ψηφιακή Μαστογραφία

Τμήμα Ακτινοδιάγνωσης

Dental CT 3D

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Αναίμακτη Στεφανιογραφία - Αξονική Κολονοσκόπηση - Αξονική Αγγειογραφία - Τρισδιάστατη Ανασύνθεση οστών - Dental scan - Ελαστογραφία - Τρισδιάστατη Υπερηχοτομογραφία κυήσεως